AI ปัญญาประดิษฐ์อันตรายจริงหรือ

Eric Schmidt อดีต CEO ของ Google ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท Alphabet เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมามองว่า ไม่ควรแตกตื่นกับเรื่องของ AI แต่ควรมองที่ประโยชน์จากการพัฒนาของพวกมันมากกว่า

Schmidt มองว่าเทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นมาก็เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ และยังมองในแง่บวกว่าในอนาคตเราต้องอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ถูกคอมพิวเตอร์แทนที่ ทั้งมันจะมาช่วยเติมเต็มงานของมนุษย์และช่วยพัฒนากันและกันด้วย เขายังคิดว่าฉากหรือภาพยนต์หุ่นยนต์ครองโลกต่างๆ เป็นเพียงแค่หนังและล้วนเกิดจากแค่สมมติฐานเท่านั้น

Schmidt ยังเคยเขียนบทความในชื่อว่า ‘Let’s Stop Freaking Out About Artificial Intelligence’ หรือหยุดแตกตื่นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเขามองว่ามนุษย์จะได้ประโยชน์จากพวกมัน และเราควรกังวลเกี่ยวกับมนุษย์ด้วยกันเอง มากกว่ากังวลถึงความน่ากลัวของ AI ด้วย

 

แม้ Stephen Hawking จะไม่ได้เป็น CEO หรือนักวิจัยในวงการ IT แต่นักฟิสิกส์ทฤษฎีผู้นี้ ก็เป็นหนึ่งในผู้ออกมาเตือนถึงความน่ากลัวในอนาคตของ AI อยู่หลายต่อหลายครั้ง

Hawking มองว่า AI เป็นสิ่งสำคัญต่ออนาคตของอารยธรรมและสายพันธุ์มนุษย์ แต่ถึงอย่างนั้นมันอาจจะเป็นทั้งสิ่งที่ดีที่สุดหรือเลวร้ายที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับมนุษยชาติก็ได้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า Hawking เองก็เห็นถึงประโยชน์ของ AI เพราะมันเองก็มีส่วนช่วยในอุปกรณ์การสื่อสารของเขาเอง โดยเครื่องนี้จะรับรู้สิ่งที่เขาคิดและนำเสนอคำที่เขาอาจจะเลือกใช้ ซึ่งทำให้เขาได้สัมผัสถึงความหวาดกลัวจากผลของ AI ที่อาจอยู่เหนือความคิดมนุษย์ได้

Hawking ยังมองอีกว่า มนุษย์ถูกจำกัดด้วยวิวัฒนาการทางชีวภาพที่เชื่องช้า ทำให้ไม่อาจเอาชนะ AI และถูกแทนที่ได้ ทั้งเขายังคิดเหมือน Musk ว่า AI อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการสิ้นสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้