QR CODE มาแล้ว

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมกับสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการชำระเงิน และผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรระดับสากล พัฒนามาตรฐานการจ่ายเงินด้วย QR Code (Thai QR Code Payment) ผ่านระบบพร้อมเพย์

โดยในเวลานี้มีธนาคารที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการจ่ายเงินด้วย QR Code จำนวน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารออมสิน ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณามาจากความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง การคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัย รวมทั้งการเตรียมสาขาและ Call Center ของธนาคาร เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ธนาคารแห่งประเทศไทย แนะนำว่า การจับจ่ายผ่านระบบ QR Code เหมาะกับการจับจ่ายที่ ‘ไม่มีความซับซ้อน’ เช่น จ่ายค่าอาหารในร้านอาหารตามสั่ง จ่ายค่าสินค้าภายในร้านของชำขนาดกลางหรือขนาดเล็ก สินค้าในตลาดสด ไปจนถึงบริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และแท็กซี่ เป็นต้น

ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณามาจาก
1.ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.การบริหารความเสี่ยง
3.การคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัย
….รวมทั้งการเตรียมสาขาและ Call Center ของธนาคาร เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
——–
สำหรับ Be Wallet สามารถผูกบัญชีกับ ธ.กสิการไทย

ต้องการสร้าง QR CODE คลิก

หรือคลิกที่นี่่ https://www.the-qrcode-generator.com/